Informace pro rodiče

Náš oddíl není pouze volnočasovou záležitostí, je zde kladen důraz i na zásady skautingu. Jde nám především o to, aby se z našich členů jednak stali úspěšní a samostatní lidé, zároveň však měli vytvořen kladný vztah k přírodě, uměli spolupracovat, byli zodpovědní za sebe i ostatní. A to vše zábavnou formou her a jiných dobrodružství. Základem je skautská výchovná metoda a především individuální přístup ke každé z našich členek, respektujeme její osobnost, ale zároveň jí pomáháme začlenit se do skupiny jejích vrstevníků.

Děti jsou podle věku rozděleny do skupin (družin a šestek), které se scházejí 1x týdně na schůzce v klubovně. V současné době máme družinu Benjamínku (předškolní děti a 1. třída ZŠ) a 3 šestky světlušek (2. – 4. třída ZŠ). Na schůzkách si povídáme, sportujeme, zpíváme, hrajeme různé zábavné hry, kreslíme, vyrábíme různé zajímavé věci, poznáváme přírodu a podobně.  Minimálně jednou do měsíce je také výlet, výprava nebo jiná podobná akce a v létě čtrnáctidenní tábor.

Vedoucími oddílu jsou v současné době Lucie Uriková a Kamila Brajerová (Heřmi), obě s dlouholetou praxí v oddíle a patřičnou kvalifikací. Dále ve vedení pomáhá mnoho mladých lidí z dobříšského gymnázia i vysokoškolských studentů, konkrétně Monika Zárubová (Máňa), Lucie Patetlová (Kaštánek), Sylva Coufalová a Míša Sobotková (Lentilka). S dětmi je vždy (při jakékoliv akci) přítomen nejméně jeden plnoletý člověk, který má zkušenosti jako člen oddílu i vedoucí. Můžete se na nás kdykoli  obrátit  s Vašimi dotazy. Informace o výpravách dostávají holky napsané na papírku nebo si je píši sami a zároveň Vám je posíláme pomocí SMS nebo e-mailu.

Scházíme se ve skautské klubovně (je to dřevem obložený domeček), která se nachází u rybníka Papeže, blízko ulic Dělnická a Zborovská. Pokud nechcete svou dceru pouštět do klubovny samotnou, je možnost srazu u pošty vždy čtvrt hodiny před začátkem schůzky. Vždy tu na holky někdo z nás bude čekat a po skončení schůzky je zas k poště odvede. Pokud by se schůzka nekonala, tak bychom Vás informovali.

Členské příspěvky vybíráme 1x za rok vždy v lednu. Jejich výška je přibližně 450 Kč. O výběru příspěvků a přesné částce Vás budeme včas informovat. Dále si děti hradí stravu a dopravu na výpravách, vzhledem k tomu, že často vyrážíme do našeho okolí, jsou to obvykle částky v řádu desetikorun.